Od danas možete na našoj internetskoj trgovini i u našoj modnoj kući Kutsam u Bad Hallu na sprskohrvatskom jeziku kupovati!

srpskohrvatski https://mode-erleben.at/bs

Moda je međunarodna i takav je i naš tim.
Da li govorite srpskohrvatski? U redu, i mi!
Naša modnisavjetnica Edisa će vam pomoći u modnoj kući Bad Hall da na vašem maternjem jeziku
doživite sve vrste usluga i savjetovanja na vrhunskom nivou.

Ako želite savjet na srpskohrvatskom na drugoj lokaciji, kontaktirajte nas. (kundenservice@kutsam.at , +437258750140)

Radujem se vašoj posjeti!
S poštovanjem, Edisa Rizvanović, Melina Rizvanović